Schron G-321 w Stoczni Gdynia

 

Schron G-321 w Stoczni Gdynia. Magazyn sprzętu Obrony Cywilnej.

    Schron G-321 został zbudowany w 1967 r. Podobne jak większość powojennych schronów na terenie dawnej Stoczni Gdynia jest budowlą ochronną klasy odporności 0,2 MPa, przeznaczoną do ochrony życia ludzi przed skutkami działania broni masowego rażenia.

   Schron zabezpieczał przed:
   - falą uderzeniową,
   - promieniowaniem cieplnym, promieniowaniem przenikliwym,
   - skażeniem promieniotwórczym, skażeniem bronią chemiczną i biologiczną,
   - skażeniem toksycznymi substancjami przemysłowymi,
   - ciężarem gruzu w przypadku zawalenia budynku.

    Zarówno strop i ściany zostały wykonane z żelbetu. W odróżnieniu od pobliskiego schronu stanowiska kierowania, nie zastosowano jednak stropu warstwowego (wytrzymałość 5t/m² zamiast 20 t/m²).

     Schron G-321 ma powierzchnię użytkową 227,05 m² (pow. ogólna 490,38 m²) i został przewidziany dla 320 osób. Obiekt składa się z16 komór schronowych (pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi) oraz 6 przedsionków (po 2 przy każdym wejściu/wyjściu). Przy wejściach znajdują się przebieralnie oraz „prysznice” do przeprowadzania zabiegów odkażania (w przypadku skażenia chemicznego). W wydzielonym pomieszczeniu zainstalowano urządzenia filtrowentylacyjne, których zadaniem jest oczyszczanie pobieranego z zewnątrz powietrza ze skażeń. Czyste powietrze było rozprowadzane po schronie systemem rur.

     Na wypadek, gdyby podstawowe wejścia uległby zagruzowaniu lub z innych powodów nie można byłoby z nich korzystać (np. pożar), zaprojektowano wyjście zapasowe – tunel w kształcie litery L z wyjściem na zewnątrz, poza strefą potencjalnego zagruzowania (1/2h budynku + 3m). Na uwagę zasługuje pomysłowy sposób kamuflażu wyłazu – betonowy daszek służy za podstawę... ozdobnego kwietnika.

     W części magazynowej znajdują się zapasy sprzętu ratowniczego na wypadek wojny (hełmy, kombinezony OP-1, maski przeciwgazowe MP-4 oraz MC-1) , jak również ma wypadek klęsk żywiołowych (sprzęt od odśnieżania, sprzęt p-poż). Schron wyposażono ponadto w dwa zbiorniki wody pitnej o pojemności 750 i 3000l.     W dużej sali z ławkami i tablicą odbywały się szkolenia Międzyzakładowej Formacji Obrony Cywilnej. W sąsiednim pomieszczeniu znajdowało się biuro komendanta schronu (czynne do 2009 roku!) oraz punkt pomocy lekarskiej wraz z izolatką.

Opracowanie: Michał Szafrański
Zdjęcia: Michał Szafrański (wykonano 20 kwietnia 2009 r.)
Stowarzyszenie "Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej"
Dodano: 10 czerwca 2012 r.

Wygenerowano w sekund: 0.04
159,013 unikalne wizyty