O stowarzyszeniu

Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej został powołany 20 listopada 2007 r. z inicjatywy grupy badaczy związanych z Pomorskim Forum Eksploracyjnym i jest organizacją społeczną działającą w formie stowarzyszenia. Naszym celem statutowym jest działalność pożytku publicznego polegająca na ochronie zabytków i obiektów o wartości historycznej, zwłaszcza związanych z obronnością, a także popularyzowanie wiedzy z zakresu architektury fortyfikacyjnej, historii i kultury. W strukturach stowarzyszenia działa ponadto Sekcja Obrony Cywilnej, organizacja proobronna współpracująca z WKU Gdynia, która wykonuje zadania związane z edukacją dla bezpieczeństwa, ochroną ludności i obroną cywilną.

Działalność Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej ma charakter niezarobkowy i jest oparta na pracy społecznej członków. Nasze stowarzyszenie opiekuje się schronem przeciwlotniczym z czasów II wojny światowej w Gdyni-Leszczynkach przy ul. Morskiej 189. Schron jest utrzymywany i remontowany ze składek i darowizn.