Adres do korespondencji

Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej
ul. Stefana Okrzei 14/34
81-245 Gdynia
e-mail: gkep@o2.pl
telefon: 509-449-230 (pn.-pt. godz. 08:00 - 16:00)
Facebook: Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej

Ze względu na sytuację epidemiczną aktualnie nie udostępniamy do zwiedzania schronu przeciwlotniczego przy ul. Morskiej.

Współpraca

Według naszych szacunków, na terenie Gdyni może znajdować się nawet kilkadziesiąt zasypanych schronów, w tym kilka podziemnych tuneli. Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej zbiera wszelkie informacje od mieszkańców Gdyni, które dotyczą podziemnych tajemnic. Interesuje nas zarówno lokalizacja takich obiektów, relacje świadków, jak również ciekawostki związane z historią. Zbieramy również informacje na temat obiektów położonych poza Gdynią, zwłaszcza na terenie Trójmiasta.

Członkostwo

Członkiem Gdyńskiego Klubu Eksploracji Podziemnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, będąca obywatelem polskim. Składki członkowskie wynoszą 5 zł miesięcznie. Każdy członek jest informowany o planowanych przedsięwzięciach, dostaje zaproszenie do wewnętrznej grupy dyskusyjnej i uczestniczy w działaniach Klubu lub poszczególnych sekcji w miarę możliwości i dostępnego czasu. Osoby zainteresowane członkostwem w GKEP prosimy o zapoznanie się ze statutem, a następnie wypełnienie i odesłanie kwestionariusza kandydata (deklarację członkowską i klauzulę informacyjną wypełnia się na dalszym etapie rekrutacji, podczas spotkania). Jednocześnie informujemy, że kontaktujemy się z wybranymi kandydatami, zwłaszcza tymi, którzy potencjalnie mogą wnieść coś pozytywnego do Klubu.

Wsparcie działań

Nasze stowarzyszenie opiekuje się schronem przeciwlotniczym z czasów II wojny światowej w Gdyni–Leszczynkach przy ul. Morskiej 189. Schron jest utrzymywany i remontowany ze składek i darowizn. Osoby, które chcą wesprzeć remont i utrzymanie schronu, mogą przekazać darowiznę na podany niżej numer konta. Darczyńcy otrzymają od nas oficjalne, imienne podziękowanie na piśmie za wsparcie działań na rzecz ochrony zabytku.

Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej
nr konta: 26 2030 0045 1110 0000 0272 0390
tytułem: na remont i utrzymanie schronu przy ul. Morskiej